top of page

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING/COACHING

Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door in zijn of haar leven. De dagelijkse stress wordt op een bepaald moment te veel. Ik wil je helpen omgaan met de druk die je ervaart vanuit de maatschappij, vanuit je directe omgeving of misschien vanuit jezelf. Prestatiedruk ervaren we de dag van vandaag al op jonge leeftijd. Volwassenen kampen er mee maar kinderen worden zeker niet gespaard. In ons leven dienen we zo veel rollen te vervullen dat het ons soms allemaal wel eens te veel kan worden. We zijn moeder of vader, werknemer of -gever, zus of broer, leerling of leerkracht, zoon of dochter. Er wordt altijd verwacht dat we onze rollen perfect uitvoeren. Ik wil je helpen om een harmonisch leven te leiden, vrij van frustraties, belemmeringen en klachten.

Met EMDR-therapie help ik cliënten psychische klachten bij de wortel aan te pakken. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent sinds 2013 EMDR-therapie als evidence based behandling voor trauma. EMDR staat er ook voor bekend om een kortdurende therapievorm te zijn. De resultaten zijn ook meer blijvend omdat niet enkel je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam mee betrokken wordt in het verwerkingsproces. Trauma wordt bij EMDR in de brede zin van het woord genomen. ‘Iedere gebeurtenis die tot op de dag van vandaag beladen is, is een trauma’.

Ervaring met: 

 • Angstgevoelens

 • Agressie problemen

 • Depressieve gevoelens

 • Gebrek aan zelfvertrouwen

 • Gedragsmoeilijkheden

 • Partnergeweld

 • Pesterijen

 • Pieker gedachten

 • Relatieproblemen

 • Seksueel misbruik

 • Stress

 • Slaapproblemen

 • Schuldgevoelens

 • Trauma

 • Zelfmoordgedachten

 • Zelfverwonding 

Fern Plant
Plant muur opknoping

PSYCHODIAGNOSTIEK

Diagnostiek & advies

Als erkend psycholoog wijd ik mij aan de afname van allerlei psychodiagnostische testen. Je kan bij mij terecht voor onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (bv. ADHD of Autismespectrumstoornis), IQ-test (WISC V), onderzoek naar angststoornissen, persoonlijkheidsvragenlijsten, stemmingsstoornissen (bv. depressie en/of bioplaire stemmingsstoornis), etc. Als er bepaalde zaken moeilijk gaan of je ervaart bepaalde klachten maar weet niet waar ze vandaan komen, kunnen deze testen verduidelijking brengen en kunnen we samen op zoek gaan naar het gepaste antwoord op iedere vraag.

bottom of page